Kotisivuprojekti käytännössä

Verkkosivuprojekti

Mitä kotisivuprojektissa tapahtuu? Miten homma projekti etenee? Kuinka nopeasti sivusto valmistuu? Kuinka paljon panostusta yritykseltä itseltään tarvitaan, jotta kotisivuista tulee sellaiset kuin pitäisi?

Päätös kotisivujen uudistamisesta

Kun päätös uusista kotisivuista on tehty, kannattaa yrityksen sisällä pohtia ja käydä projektia tarkemmin läpi, jotta kaikki on valmiina sivuston toteutusta varten.

 • Uuden sivuston tavoitteet
  Mitä verkkosivustolta halutaan ja mitkä sivuston tavoitteet ovat? Onko sivuston tarkoitus toimia käyntikorttina muille yrityksille, vai onko sivusto markkinointikanava, jonka avulla hankitaan uusia asiakkaita.
 • Vanhojen sivujen läpikäynti/ ongelmakohtien kartoitus
  Mikäli yrityksellä on jo kotisivut, tulisi ne käydä huolella läpi ja miettiä, mikä vanhoissa sivuissa on ollut hyvää, mikä huonoa.
 • Kilpailijoiden kartoitus
  Keitä kilpailijanne ovat ja millaiset sivut heillä on? Kuinka kilpailijanne sivustot ja tekstisisällöt toimivat ja mitä haluaisitte tehdä toisin.
 • Sivustoja joista pidätte
  Mitä uuden sivuston ilmeeltä halutaan ja miten sen halutaan toimivan. Mitkä sivustot edustavat sellaista tyyliä, jota haetaan teidän uusille sivuille.
 • Tekstisisältö
  Tekstisisältö on sivustolla avainasemassa. Ovatko nykyisten sivujen tekstit ajantasalla? Onko teksti laadukasta/ hakukoneystävällistä? Onko tekstiä riittävästi? Tekstisisältö kannattaa käydä huolella läpi ja tarpeen mukaan antaa ammattilaisen kirjoitettavaksi.
 • Kuvamateriaali
  Onko yrityksellä omaa kuvamateriaalia? Halutaanko käyttää vanhaa materiaalia, otetaanko uusia kuvia vai edetäänkö kuvapankkikuvilla? Yksi kuva kertoo tuhat sanaa. Laadukas ja ajantasainen kuvamateriaali luo paremman mielikuvan yrityksestä.
 • Budjetti
  Kotisivuprojektille on hyvä asettaa budjetti ja miettiä mitä kaikkea sen tulee pitää sisällään: Sivuston suunnittelu ja toteutus, kuvamateriaali, mahdollinen copyright, domain, verkkohotelli ja tarvittaessa käännökset tekstimateriaaleihin.
 • Aikataulu
  Millä aikataululla sivustoprojektin halutaan valmistuvan.

Verkkosivujen tekijän valinta

Verkkosivujen tekijää kannattaa etsiä huolella. Asialle on hyvä laittaa ammattilainen, vaikka yrityksen sisältä löytyisikin sukulaispoika toteuttamaan projektia. Toimiva ja laadukas kokonaisuus antaa oikeanlaisen viestin yrityksestä nykyisille ja tuleville asiakkaille.

 • Mainostoimisto vai Freelancer
  Molempia kannattaa harkita. Freelancerit ovat usein alansa ammattilaisia, joilta projektin saattaa saada huomattavastikin edullisempaan hintaan samalla laadulla kuin suurilta mainostoimistoilta.
 • Tarjouspyynnöt
  Tarjouspyyntöä lähettäessä kannattaa kertoa tarkasti mitä uusilta sivuilta halutaan. Tarjous kannattaa pyytää muutamalta sellaiselta yritykseltä, joiden tyyli on vakuuttanut teidät ja joilta uskoisitte saavan haluamanne sivuston
 • Tarjousten läpikäynti ja valinta
  Kun kilpailutus on tehty, kannattaa hintaa ja tarjousten sisältöä verrata. Mikäli tarjouksista on herännyt kysymyksiä, kannattaa yritykseen olla uudelleen yhteydessä. Kun hinta ja tarjonta miellyttää, on valinta selvä

Verkkosivuprojekti

 • Projektin läpikäynti suunnittelijan kanssa
  Projekti ja siihen liittyvät toiveet kannattaa käydä hyvin läpi suunnittelijan kanssa. Suunnittelijalle kannattaa antaa esimerkkejä tyylistä jota haetaan ja linkkejä kilpailevien yritysten sivuille
 • Materiaalin toimitus
  Viimeistelty tekstimateriaali kannattaa toimittaa Word Documenttina, josta käy selkeästi ilmi, mikä teksti tulee millekin sivulle. Kuvamateriaali kannattaa toimittaa alkuperäisinä tiedostoina ja logosta olisi hyvä olla vektorimuotoinen versio RGB väreissä. Mikäli yrityksellä on graafinen ohjeistus tulisi se myös toimittaa. Tiedostojen toimitukseen hyvänä kanavana toimii esim. GoogleDrive, Dropbox tai Onedrive. Suuret kuvat saattavat tukkia sähköpostin ja muutoinkin on kätevää, jos kaikki materiaali on yhdessä paikassa koottuna. Kuvista kannattaa valita vain laadukkaimmat ja sellaiset, joita verkkosivuille halutaan, eikä kaikkea mitä yritykselle on otettu.
 • Suunnittelutyö
  Verkkosivusta saa yleensä suunnitelman hyväksyttäväksi ennen kuin sivusto toteutetaan. Mikäli suunnitelma miellyttää, lähtee tekijä edistämään projektia eteenpäin. Minulla suunnitteluvaihe kestää noin viikon: Kartoitan kilpailevat yritykset ja mietin tyylikkäät ja toimivimmat ratkaisut asiakkaalleni. Katson, että otsikointi on kunnossa ja että kävijälle selviää heti silmäilemällä, mitä yritys tekee ja missä se toimii. Kuvat valitsen tukemaan mielikuvaa yrityksen toiminnasta.
 • Toteutus
  Kun sivuston suunnitelma miellyttää asiakasta, toteutetaan sivusto halutun julkaisujärjestelmän päälle. Itse toteutan vain WordPress sivustoja. Toteutusvaihe kestää sivuston laajuudesta riippuen noin 1-2 viikkoa. Mahdollista on kyllä saada sivustot nopeammallakin aikataululla.
 • Tarkistus
  Kun sivusto on kasassa, tulisi teksti vielä käydä läpi. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tekstiä voi itse myöhemminkin editoida. Tekstimateriaali tulee jo alkuvaiheessa olla viimeistelty ja tarkistettu, jottei tekijälle aiheudu turhaa työtä tekstien korjailusta tai uudelleen laitoista.
 • Kävijäseuranta
  Sivustolle on hyvä asentaa Google Analytics kävijäseuranta, jolloin tiedetään, kuka sivustolla käy ja millä laitteella sivustoa käytetään ja miten kävijät sivustolla käyttäytyvät
 • Responsiivisuus
  Sivusto kannattaa tarkistaa tarkistaa läpi eri päätelaitteilla, jotta toimivuus on taattu.
 • Julkaisu
  Kun sivusto on valmis, voidaan se julkaista asiakkaan sivutilassa.
 • Opastus sivuston käyttöön
  Wordpress sivuja on helppo itsekin editoida. Sivuston tekijä toimittaa teille tunnukset julkaisujärjestelmän hallintaan ja opastaa sivuston omatoimiseen editointiin. Itse opasta asiakkaitani mielelläni myöhemminkin, mikäli kysyttävää ilmaantuu.

Koriseva.com toteuttaa WordPress kotisivut yritykselle normaalisti 2-4 viikossa/ asiakkaan aikataulujen mukaisesti. Voimme kuitenkin auttaa myös hyvinkin kiireellisissä tapauksissa. Ota yhteys ja kysy lisää.

Edellinen artikkeli
Verkkosivujen tekijän valinta
Seuraava artikkeli
WordPressin päivittäminen